Tabletka.uzTabletka.uzTabletka.uz
info@tabletka.uz
100115, г.Ташкент, Кичик Халка Йули (Фархад) д.39
78 129-03-00
Tabletka.uzTabletka.uzTabletka.uz

Это интересно: как менялась продолжительность жизни человека на протяжении времени

Многие знают научный факт: средняя продолжительность жизни существенно выросла с древних времён – если в эпоху неандертальцев она составляла 22 года, то сегодня она приблизилась к 80 годам. Однако, означает ли это, что древний человек жил до 22 лет?

Статистическая продолжительность жизни — параметр усреднённый. Например, возьмём двух человек: один умер во младенчестве, а второй дожил до 70 лет. Средняя продолжительность их жизни составляет 35 лет.

Человек в давние времена физиологически мог прожить так же долго, как и современный, но высокая детская смертность, эпидемии, тяжёлые условия жизни не давали ему дожить до преклонного возраста, и это влияло на показатель средней продолжительности жизни. Сегодня достижения медицины и других наук, технологии и социальная работа в направлении пожилых существенно повысили процент людей, доживающих до глубокой старости.

Bu qiziq: Yuz yilliklar davomida odamning yashash davomiyligi qanday o‘zgardi

Ko‘pchilik bir ilmiy faktni biladi: hayotning o‘rtacha davomiyligi qadim zamonlardan buyon jiddiy oshdi – agar neandertalliklar davrida u 22 yilni tashkil qilgan bo‘lsa, bugun u 80 yilga yaqinlashdi. Biroq, bu qadimgi odam 22 yoshgacha yashaganini bildiradimi?

Hayotning statistik davomiyligi — o‘rtachalashtirilgan parametr. Masalan, ikki kishini olsak: biri bolaligida o‘lgan, ikkinchisi esa 70 yoshgacha yashagan. Ular hayotining o‘rtacha davomiyligi 35 yoshni tashkil qiladi.

Qadimgi zamonlarda odam fiziologik jihatdan hozirgi odam kabi uzoq yashashi mumkin bo‘lgan, biroq yuqori darajadagi bolalar o‘limi, epidemiyalar, og‘ir turmush sharoitlari unga keksa yoshgacha yashash imkonini bermagan va bu o‘rtacha hayot davomiyligi ko‘rsatkichiga ta’sir qilgan. Hozirgi kunda tibbiyot va boshqa fanlar, texnologiyalar va keksalarga yo‘naltirilgan ijtimoiy faoliyatdagi yutuqlar keksalikkacha yashaydigan odamlar foizini sezilarli darajada oshirdi.

Leave A Comment